Rośliny jare to według definicji rośliny, których cały cykl rozwojowy zamyka się w jednym okresie wegetacyjnym. Do kwitnienia nie wymagają one okresu jaryzacji. Do roślin jarych zaliczamy m.in. jęczmień jary, kukurydze zwyczajną, ziemniaki, owies, gorczycę, mak lekarki, bobik czy grykę zwyczajną.

Wymagania dotyczące gleby

Ze względu na krótki okres wegetacji oraz słabo rozwinięte ukorzenienie nasiona jęczmienia jarego, mają duże wymagania glebowe. Najlepsze plony z jęczmienia uzyskuje się na glebach lessowych, gliniastych oraz pylastych. Jeśli jęczmień jary przeznaczony ma być na cele browarnicze to dodatkowo należy zadbać aby gleba, w której jest wysiewany miała pH powyżej 5,8.

Przedplonami, po których nasiona jęczmienia jarego wyrastają najlepiej są rośliny oleiste, kukurydza, owies i pszenica. Jęczmień jary nie powinien być natomiast wysiewany po pszenżycie, życie i sobie samym. Dla poprawy jakości gleby może stosować poplon ścierniskowy.

Odpowiednia pora siewu

Nasiona jęczmienia jarego należy wysiewać najwcześniej jak to jest możliwe, czyli od razu wtedy kiedy wilgotność gleby umożliwia podjęcie siewu. Jęczmień jary jest bardzo czuły na terminowy siew. Tylko odpowiednio wcześnie wysiany ma bowiem możliwość rozwinięcia odpowiedniego systemu korzeniowego, do przekłada się na wysokie plony.

Warto zadbać aby nasiona jęczmienia jarego pochodziły ze sprawdzonego, certyfikowanego źródła. Bardzo ważna jest także gęstość siewu. Zbyt gęsty siew skutkuje tym, że jęczmień jary daje gorsze plony.

Nawożenie i ochrona

Aby prawidłowo nawozić jęczmień jary, należy regularnie sprawdzać stan gleby i na tej podstawie dobierać odpowiednie dawki składników takich jak potas czy fosfor. Dawki rozdziela się na dwie porcje, który aplikuje się, pierwszą, przedsiewnie, a drugą, w fazie strzelania w źdźbło.

Nasiona jęczmienia jarego, poddawać można zabiegom zwalczania chwastów o okresie od początku fazy trzeciego liścia, aż do końca fazy strzelana w źdźbło. Stosować należy oczywiście środki dopuszczone do obrotu przez ministerstwo rolnictwa w ilościach rekomendowanych przez producenta.

Mapa strony